www.saibaba.ws
Sai Baba Sri Sathya Sai Baba

    Home  Thought for the Day  |  Sai Inspires 

 
    Articles | Avatar | Bhajans | Experiences | Messages | Miracles | Prayers | Quotes | Stories | Service | Teachings

 

Sri Sathya Sai Baba Bhajans

 

Baba on Bhajan Singing

Quotes on devotional singing (bhajans)

Guidelines for conducting Bhajans

Sai Bhajans Virtual Classroom
Sanskrit version, English translation, correct pronunciation of the words of the bhajan, voice alone singing the tune of the bhajan, full version of the bhajan with all the accompaniments as it was sung before Bhagawan.

Golden Voice of God
Bhajans sung by Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

 1. Amba Shankari Parameshwari
 2. Bad‚ Cita Cora Vrnd‚vana Sanc‚r‚ 
 3. Bhajana Bina Sukha Shanthi Nahi
 4. Bhaje Govindam
 5. Bhava Bhaya Haran‚ Vandita Charan‚
 6. Brochevarevarura
 7. Chanda Kirana Kula Mandala Rama
 8. Chitta Chora Yashoda Key Bal
 9. Ganga Jat‚dhara GaurÓ Shankara Girij‚ Mana Raman‚
 10. Govinda Gopala Prabhu Giridhari
 11. Govinda Hare Gopala Hare
 12. Govinda Krishna Jai
 13. Guru Brahma Guru Vishnu
 14. Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
 15. Hari Bhajana Sukha Shanti Nahin
 16. Hari Hari Hari Hari Smarana Karo
 17. He Shiva Shankara Namami Shankara
 18. Jaya Vittala Panduranga
 19. Madhava Murahara Madhava
 20. Madhura Madhura Murali Ghana Shyama
 21. Manasa Bhaja Rey Guru Charanam
 22. Murali Gana Lola
 23. Nanda Nandana Navaneetha Chora Vrindavana Vihaari
 24. Narayana Bhaja Narayana
 25. Pibare Rama Rasam
 26. Prema Mudita Manasey Kaho Rama Rama Ram Rama Rama Ram
 27. Rama Kodanda Rama
 28. Rama Rama Rama Sita
 29. Sathyam Jnanam Anantham Brahma
 30. Shaila Girishwara Uma Maheshwara
 31. Shiv‚ya Parameshvar‚ya Candrashekhar‚ya Namah Om
 32. Sreenivaasa Govinda Shree Venkatesha Govinda
 33. Subramanyam Subramanyam
 34. Shyama Sundara Madana Mohana
 35. Tandava Keli

Others

Best Resolution 1024x768 -- Copyright © 2004-2015 SAIBABA.WS. All rights reserved. Please read Disclaimer.