www.saibaba.ws
Sai Baba Sri Sathya Sai Baba

    Home  Thought for the Day  |  Sai Inspires 

 
    Articles | Avatar | Bhajans | Experiences | Messages | Miracles | Prayers | Quotes | Stories | Service | Teachings

 

Sri Sathya Sai Baba Avatar

 

Sri Sathya Sai Vratha Kalpam
(Procedure of Worship of Sri Sathya Sai)

Index

Atha Ashtothara Pooja

Sri Sathya Sai Vratha Katha

PRAARTHANA
(Prayer)

Aavaahanam Na Jaanaami, Na Jaanaami Thavaarchanam,
Poojaavidhim Na Jaanaami, Kshamyathaam Bhaktha Vathsala.

Manthra Heenam, Kriyaa Heenam Bhakthi Heenam, Sureshwara,
Yath Poojitham, Mayaa, Deva, Paripoornam, Thadasthu, The.

Puthraan Dehi, Dhanam Dehi, Sarvaan Kaamaamshcha, Dehi, Me,
Dehi Shaanthim Avicchinnaam, Sarvathra Thava Darshanam.

Kara Charana Krutham Vaak-kaayajam Karmajam Vaa,
Shravana Nayanajam Vaa, Maanasam Vaa Aparaadham,
Vihitham Avihitham Vaa, Sarvam Ethath Kshamaswa,
Jaya Jaya Karunaabdhe, Hey Prabho Sai Deva.

Yasya Smrithyaacha, Naamokthyaa, Thapah, Poojaa, Kriyaadishu,
Nyoonam Sampoornathaam Yaathi, Saayeem Vande Thava-Achyutham.

Anayaa Dhyaana Avaahanaadi Shodashopachaara Poojaayaam-cha,
Bhagavaan Sarvaathmakah, Sri Sathya Sai Devathaa
Supreetho Suprasanno Varado Bhavathu.
Sri Sathya Sai Devathaa Prasaadam Sirasaa Dhaarayaami.

A flower from the pooja is to be taken out respectfully and the devotee should place it on his own head as Sri Sai prasadam.
 

Best Resolution 1024x768 -- Copyright 2004-2015 SAIBABA.WS. All rights reserved. Please read Disclaimer.